Ouders

kronkel

Op deze pagina informeren wij u op welke manieren u kennis kunt maken met onze school. Geven wij u informatie over de aan de school verbonden voorschoolse- en buitenschoolse opvang (VSO en BSO). Kunt u lezen wat onze ouderraad en onze medezeggenschapsraad inhouden. Geven wij de voorwaarden aan voor het aanvragen van verlof.

3_WhatsApp-Image-2021-10-26-at-10.26.36

Nieuwe leerling

kronkel

Kom kennismaken
Als u zich oriënteert op een basisschool voor uw kind(eren) is het bezoeken van een website niet voldoende. Het is belangrijk om de sfeer op een school te proeven, kennis te maken met de mensen die er werken en de school ‘in bedrijf’ te zien.

 

Als het goed is trekken we minimaal acht jaar met elkaar op, dat vraagt om een weloverwogen keuze.

 

U bent van harte welkom om met uw kind op onze school te komen kijken, wij leiden u graag rond. Tijdens uw bezoek stellen wij u in de gelegenheid om vragen te stellen en geven wij u graag uitgebreid informatie over onze werkwijze.  Uw kind kan alvast een kijkje nemen in de klas waar hij of zij geplaatst zal gaan worden en kan kennismaken met de leerkracht. Dit geldt voor alle nieuwe leerlingen, startende kleuters en leerlingen die van een andere school instromen door bijvoorbeeld verhuizing.

 

Om een afspraak te maken kunt u contact opnemen met de school op telefoonnummer 0418-651512 of klikt u op onderstaande knop om een kennismaking aan te vragen.

Aanmelden van uw kind
Aanmelden op onze school kan als uw kind de leeftijd van drie jaar heeft bereikt via het aanmeldformulier op de website. Zodra wij de aanmelding binnen hebben, zullen wij deze bevestigen. Als uw kind de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden heeft bereikt, nemen wij contact met u op.

 

Uw kind mag dan een aantal dagdelen komen wennen in de kleutergroep. Deze dagdelen worden in onderling overleg afgestemd. Vierjarigen ontvangen van ons een startpakket waar de belangrijkste informatie voor de eerste periode in de kleutergroep te vinden is.

 

Als uw kind zes weken bij ons op school is wordt u uitgenodigd voor een gesprek met de interne begeleider/leerkracht om de eerste weken samen te evalueren.

Missie en visie

Overblijven

kronkel

OBS De Rietschoof kent geen continurooster. De pauze tussen de middag begint om 12.00 uur en eindigt om 13.00 uur. Op onze school hebben wij om deze reden een overblijfmogelijkheid, hiervoor wordt wel een vergoeding gevraagd.

 

De kinderen die overblijven worden begeleid door onze overblijfmedewerkers. De kosten van het overblijven bedragen €2,00 per keer per kind. Er is een strippenkaart aan te schaffen met 20 strippen. Deze kosten hiervan zijn €40,00. Het bedrag van het overblijven kunt u betalen bij Roelanda Lagerwey of Caroleine Maks, onze overblijfcoördinatoren.

 

Er kan worden overgebleven op maandag, dinsdag en donderdag voor groep 1 t/m 8 en op vrijdag voor groep 5 t/m 8.

BSO/VSO

kronkel

Voor de kinderen van OBS De Rietschoof biedt Fantaziehuis De Rietschoof een vertrouwde plek buiten schooltijd. We werken nauw samen met school om het voor de kinderen zo fijn mogelijk te maken. De locatie biedt voldoende ruimte voor een afwisselend aanbod vol creatieve, muzikale en uitdagende activiteiten. Ook tijdens de schoolvakanties en studiedagen valt er genoeg bij ons te beleven! Tijdens de schoolvakanties zijn de kinderen welkom bij BSO Dribbel in Waardenburg, elke vakantie heeft zijn eigen uitdagende thema. Zo maken we met de kinderen van elke dag een feestje.’

Wij bieden voorschoolse opvang en naschoolse opvang aan op maandag, dinsdag en donderdag.

Contactgegevens:
Zandstraat 14
4184 EE Opijnen

Ouderraad

kronkel

De ouderraad van onze school is een gekozen afvaardiging van de ouders. Zij denken actief mee met het team over zaken die van onze school een nog betere en prettigere school kunnen maken.

 

De verschillende activiteiten die de ouderraad organiseert zijn onder andere:

  • Sinterklaasfeest
  • Kerstviering
  • Pasen
  • Koningsspelen
  • Aanwezigheid bij het maken van de schoolfoto’s
  • Feestelijke activiteiten

Medezeggenschapsraad

kronkel

oudervertegenwoordiging

  • Jules van de Ven
  • Marijke Roskam

teamvertegenwoordiging

  • Brenda Dekker-Kraaijeveld
  • Ellie van Deursen

 

Medezeggenschapsraad
In de medezeggenschapsraad ( MR) kunnen ouders en personeelsleden meedenken, meepraten en meebeslissen over de gang van zaken op school. Bijvoorbeeld als het gaat om huiswerkbeleid, sponsorbeleid of fusie van de school, veiligheid of schooltijden. Zo levert de MR een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs.

Missie en visie

Verlof aanvragen

kronkel

U vindt in deze bijlage de handreikingen voor het aanvragen van extra verlof. Neemt u hier a.u.b. kennis van. Hier vindt u bijvoorbeeld hoe lang van te voren het verlof aangevraagd dient te worden en aan welke voorwaarden deze aanvraag moet voldoen.