Missie en visie

kronkel

Missie-kern
Fluvium openbaar onderwijs staat voor het stimuleren en waarborgen van kwalitatief hoogwaardig, innovatief, opbrengstgericht en gevarieerd openbaar onderwijs. In ons onderwijs is veel aandacht voor samen leren, samen werken en samen spelen. Wij willen een fundamentele bijdrage aan de ontwikkeling van onze kinderen leveren.

 

Missie van de school
Onze school is één van de scholen van de Stichting Fluvium. De Stichting stelt zich als doel innovatief en gevarieerd openbaar onderwijs te bieden dat algemeen toegankelijk is voor iedereen die de beginselen voor openbaar onderwijs respecteert.

 

Wij willen graag dat al onze leerlingen veilig, gezond, gelukkig en kansrijk op kunnen groeien. Dat zij een leerzame en leuke schooltijd hebben en dat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daarom werken wij doorlopend aan de kwaliteit van ons onderwijs en ook aan de ontwikkeling ervan. Wij willen graag dat kinderen zich bij ons vertrouwd en gewaardeerd voelen, maar ook dat zij er op hun eigen niveau, tempo, interesse en op basis van hun talenten en ambities leren: er is aandacht voor ALLE leerlingen.

 

Wij geloven dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen in een prettige, veilige en duurzame omgeving. Onze leerkrachten spelen daarin een centrale rol. Wij hechten groot belang aan goed gekwalificeerde leerkrachten die onze leerlingen begrijpen en hen elke dag kunnen enthousiasmeren en inspireren.

 

Onze slogan is: Op de Rietschoof doen we het samen!

 

Onze kernwaarden: veiligheid, samenwerken, differentiatie, doelmatigheid, onderwijs en enthousiasme.

 

Kernwaarde 1: Veiligheid
Veiligheid zowel fysiek als sociaal emotioneel. Wij willen elkaar zekerheid en waardering geven. Een prettig gevoel geeft energie. Een schone, opgeruimde school met duidelijke regels en afspraken met borging vinden wij een belangrijke randvoorwaarde. Om onze kinderen hier handvatten bij te geven, werken wij als school met de Kanjertraining.

 

Kernwaarde 2: Samenwerken
In onze ogen bereik je meer door samen te werken en elkaar te ondersteunen. Zo laten we onze kinderen samenwerken met behulp van coöperatieve werkvormen. En geldt voor het team dat wij de samenwerking opzoeken met ouders en alle externen die betrokken zijn binnen ons onderwijs.

 

Kernwaarde 3: Differentiatie
Het team gaat voor optimale, continue ontwikkeling (groei), leerprestaties op alle gebied. Nascholing, intervisie, feedback, creativiteit, nieuwsgierigheid, gebruikmaken van/rekening houden met ieders kernkwaliteiten sterkten en zwakten, handelingsgericht werken zijn daar onlosmakelijk mee verbonden. De Rietschoof wil een lerende organisatie zijn. Het team wil in ons Schoolondersteuningsprofiel helder zijn waar onze grenzen in deze liggen.

 

Kernwaarde 4: Doelmatigheid
De leden van het team werken efficiënt op basis van een goede planning en zijn besluitvaardig. Dit met respect voor de ander, maar ook voor jezelf. Onze inzet is gericht op het realiseren van onze visie: het doen wat je belooft. We zijn daar gezamenlijk verantwoordelijk voor.

 

Kernwaarde 5: Enthousiasme
We stralen uit, dat het plezierig leren en werken is op onze school. We begroeten leerlingen bij de deur van het lokaal, vieren gezamenlijk onze successen en hebben naast professionele ook persoonlijke belangstelling voor elkaar.

 

Kernwaarde 6: Onderwijs

  1. Onderwijs op maat. We sluiten zoveel mogelijk aan op de ontwikkeling en de behoefte van de leerlingen
  2. Uitdagende omgeving. De inrichting van de lokalen en de methoden zorgen er voor dat de kinderen uitgedaagd worden om te leren en zich te ontwikkelen
  3. Een open veilige sfeervolle omgeving. Een plaats waar iedereen zichzelf mag en kan zijn: zowel kinderen als ouders en leerkrachten.
  4. Voldoen aan de kerndoelen / referentieniveaus van het basisonderwijs.

 

We werken met nieuwe methodes die voldoen aan deze referentieniveaus en kerndoelen. Daarbij gebruiken we de digitale software op de smartborden die de methoden ondersteunen.