Over ons

kronkel

obs De Rietschoof is een openbare basisschool met een toekomstgerichte blik. Wij willen dat onze leerlingen worden voorbereid op onze maatschappij en dat zij weten wat er van hen wordt verwacht.

 

Wij willen hen respect bijbrengen voor elkaar en onze leefwereld.

Wij laten hen ontwikkelen in een veilige leeromgeving met aandacht voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling, hun cognitieve ontwikkeling, hun motorische ontwikkeling en hun culturele ontwikkeling.

1_20170914_103830-1

“Op obs De Rietschoof doen we het samen”

kronkel

Wij leren onze leerlingen ‘hoe’ zij moeten denken en niet ‘wat’ zij moeten denken.

 

Hoe wij dat doen, laten wij graag zien. U kunt op deze website lezen, maar natuurlijk bent u altijd welkom om vrijblijvend op onze school te komen kijken. Onze deur staat voor u open.

Missie en visie

Missie en visie

kronkel

Fluvium openbaar onderwijs staat voor het stimuleren en waarborgen van kwalitatief hoogwaardig, innovatief, opbrengstgericht en gevarieerd openbaar onderwijs. In ons onderwijs is veel aandacht voor samen leren, samen werken en samen spelen. Wij willen een fundamentele bijdrage aan de ontwikkeling van onze kinderen leveren.

 

Missie van onze school
Onze school is één van de scholen van de Fluvium openbaar onderwijs. Wij conformeren ons als school aan de normen en waarden van onze stichting en het openbaar onderwijs. Op onze school is iedereen welkom.

 

Wij willen graag dat al onze leerlingen veilig, gezond, gelukkig en kansrijk op kunnen groeien. Dat zij een leerzame en leuke schooltijd hebben en dat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daarom werken wij doorlopend aan de kwaliteit van ons onderwijs en ook aan de ontwikkeling ervan. Wij willen graag dat kinderen zich bij ons vertrouwd en gewaardeerd voelen, maar ook dat zij er op hun eigen niveau, tempo, interesse en op basis van hun talenten en ambities leren: er is aandacht voor ALLE leerlingen.

 

Wij geloven dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen in een prettige, veilige en duurzame omgeving. Onze leerkrachten spelen daarin een centrale rol. Wij hechten groot belang aan goed gekwalificeerde leerkrachten die onze leerlingen begrijpen en hen elke dag kunnen enthousiasmeren en inspireren.

 

Onze slogan is niet voor niets: "Op de Rietschoof doen we het samen!"

Team

kronkel

Alieke Bel (directeur)
Sinds januari 2020 directeur van OBS De Rietschoof. Eveneens directeur van OBS De Waerdenburght in Waardenburg.

directie@obsderietschoof.nl

 

Irene van der Meijden - van Oorschot (intern begeleider, specialist bewegingsonderwijs, kanjercoördinator)
Irene werkt sinds januari 2020 op onze school. Zij is zowel hier, als op basisschool OBS De Waerdenburght in Waardenburg de intern begeleider. Als IB'er is zij verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende en begeleidende taken. Zij helpt leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen. Ze heeft een stevig netwerk met goede contacten opgebouwd in onze regio met externen die ons adviseren en ondersteunen.

Werkdagen: maandag (oneven weken), dinsdag t/m donderdag
i.vandermeijden@obsderietschoof.nl

 

Leerkrachten
Judith Spithoven (leerkracht groep 1-2, cultuurcoördinator)

Zij heeft een passie voor kunst en cultuur en is in het bezit van een propedeuse van de Hoge School voor de Kunsten. Zij is inspireert ons team op het gebied van theater en beeldende vormgeving. Judith staat sinds 1986 voor de klas. Zij werkte als leerkracht basisonderwijs en vakleerkracht Beeldende Vormgeving op verschillende scholen. Zij is naast leerkracht actief als beeldend kunstenaar en theatermaker.

Werkdagen: woensdag t/m vrijdag
j.spithoven@obsderietschoof.nl

 

Demi van Lit (leerkracht groep 1-2 en groep 3-4, specialist bewegingsonderwijs)
Demi is leerkracht groep 1-2 op maandag en dinsdag.

d.vanlit@obsderietschoof.nl

 

Brenda Dekker-Kraaijeveld (leerkracht groep 3-4 en specialist MRT (motorisch remedial teaching)
Zij heeft als specialisatie 'het jonge kind'. Brenda is actief in onze medezeggenschapsraad.
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.

b.dekker@obsderietschoof.nl

Natascha Verploegh (leerkracht groep 3-4)
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag)

Caroleine Bottenheft-Maks (leerkracht 5-6, begeleider plusgroep).
Caroleine is specialist op diverse orthogebieden en heeft ervaring in lesgeven op het speciaal basisonderwijs. Caroleine is vertrouwenspersoon op onze school, ook begeleidt zij onze leerlingenraad en de plusgroep 'Willie Wortel'. Momenteel volgt zij een opleiding tot hoogbegaafheidspecialist.
Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag.

c.bottenheft@obsderietschoof.nl

 

Ellie van Deursen (leerkracht groep 5-6)
Zij is op onze school verantwoordelijk voor het taalonderwijs in de groepen 5 t/m 8 en is onze grote stimulator voor leesplezier. Ellie onderhoudt de contacten met de bibliotheek en de lees-mediacoach aan onze school verbonden is.

Werkdagen: woensdag, donderdag, vrijdag.
e.vandeursen@obsderietschoof.nl

 

Dennis van Duijnhoven (leerkracht groep 7-8, specialist bewegingsonderwijs, ICT-coördinator)
Hij is lid van onze medezeggenschapsraad, personeelsgeleding.

Werkdagen: maandag t/m donderdag.
d.vanduijnhoven@obsderietschoof.nl

 

Onderwijsondersteuners
Onze onderwijsondersteuners begeleiden leerlingen die behoefte hebben aan extra ondersteuning. Zij doen dit zowel in de groep als buiten de groep. Zij werken met individuele leerlingen en met kleine groepjes leerlingen.

 

Yvon Wanders
ondersteuning groep 1 t/m 4:

y.wanders@obsderietschoof.nl

 

Roelanda Lagerwey-van Valburg
ondersteuning groep 5 t/m 8:

r.lagerwey@obsderietschoof.nl

 

Over Fluvium

kronkel

Fluvium biedt openbaar onderwijs aan circa 2200 leerlingen op negentien scholen in West Betuwe en Neder-Betuwe. Bij alles wat we doen staat de ontwikkeling van het kind centraal.

 

Iedere school heeft een eigen identiteit en missie binnen de gezamenlijke koers. Samen leren, werken en leven krijgen alle aandacht. Bij Fluvium werken ongeveer 250 medewerkers. Zo goed als wij voor onze leerlingen zorgen zo goed willen wij zijn voor onze professionals. Zij vormen de kern van onze onderwijskwaliteit.

fluvium_logo