Ouderraad

kronkel

De ouderraad van onze school is een gekozen afvaardiging van de ouders. Zij denken actief mee met het team bij het organiseren van activiteiten en feesten.

 

De verschillende activiteiten die de ouderraad organiseert zijn onder andere:

 • Sinterklaasfeest
 • Kerstviering
 • Pasen
 • Koningsspelen
 • Aanwezigheid bij het maken van de schoolfoto’s
 • Feestelijke activiteiten

 

Ouders mogen op school ondersteunende werkzaamheden verrichten. Dit is bij de wet geregeld. Artikel 44 van de Wet Primair Onderwijs zegt: “Het bevoegd gezag stelt ouders van de leerlingen in de gelegenheid ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de school en het onderwijs te verrichten. De ouders zijn daarbij gehouden de aanwijzingen op te volgen van de directeur en het overige onderwijzend personeel, die verantwoordelijk blijven voor de gang van zaken.”

 

Leden van de ouderraad

 • Voorzitter: Corine Nijhoff
 • Penningmeester: Jeannette van Driel
 • Secretaris: Marjolein van der Sluis
 • Melissa Westra
 • Mieke Verstegen
 • Margreet Scholten