HVO/GVO

kronkel

GVO en HVO
De afkorting GVO staat voor godsdienstig vormingsonderwijs.
De afkorting HVO staat voor humanistisch vormingsonderwijs.

 

Dit vormingsonderwijs – GVO en HVO – is bedoeld voor kinderen op openbare scholen in Nederland. Onze school stelt ouders in de gelegenheid om van dit onderwijs te profiteren, met de bedoeling om kinderen al op jonge leeftijd te leren respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen. De lessen helpen kinderen om hun eigen kijk op het leven te ontwikkelen. Om oog te hebben voor wat geloof en/of overtuiging voor mensen kan betekenen. En om respect te hebben voor mensen die anders in het leven staan dan zij zelf.

 

Het openbaar onderwijs heeft de wettelijke opdracht om aandacht te geven aan de pluriforme waarden in de Nederlandse samenleving. In de praktijk van alle dag leren kinderen zo op een goede manier met elkaar om te gaan. Het recht op godsdienstonderwijs of humanistisch vormingsonderwijs op de openbare lagere school bestaat al sinds 1857 (dit is wettelijk vastgelegd in artikel 50 en 51 van de Wet op het primair onderwijs)
De docenten die de GVO- en HVO-lessen geven, zijn verbonden aan kerken, moskeeën of andere levensbeschouwelijke organisaties en zijn in bezit van een lesbevoegdheid.

 

Op onze school krijgen alle leerlingen 20 lesuren per leerjaar GVO en 20 lesuren per leerjaar HVO. Zo hopen wij onze leerlingen breed te informeren.

 

Aan andere geloven en geestelijke stromingen wordt aandacht besteed in onze lessen wereldoriëntatie.

 

HVO/GVO rooster
Wij besteden veel aandacht aan een brede ontwikkeling van onze leerlingen en bieden hen gedurende het schooljaar godsdienstvormend en humanistisch vormend onderwijs aan.

 

HVO/GVO augustus- januari februari- juli
 
Groep 1/2 09.30-10.00 groep 2: GVO
groep 1: HVO
groep 1: GVO
groep 2: HVO
Groep 3/4 10.30-11.15 groep 4: GVO
groep 3: HVO
groep 3: GVO
groep 4: HVO
Groep 5/6 11.15-12.00 groep 6: GVO
groep 5: HVO
groep 5: GVO
groep 6: HVO
Groep 7/8 08:45-09:30 groep 8: GVO
groep 7: HVO
groep 7: GVO
groep 8: HVO
HVO-GVO-300x94